täiendavad teenused

Haridusalane nõustamine (KOV` le, haridusasutustele, lapsevanematele) – 85 €/1.5h
sisaldab eripedagoogi, sotsiaaltöötaja ja/või psühholoogi kompleksteenust

 • õppealane nõustamine
 • keskkonna kohandamine
 • koolivalmiduse hindamine
 • vaatlus kliendi keskkonnas (sh hinnangu koostamine)

Psühholoogi teenused / 1h
Lapsevanemate ja perede nõustamine/perelepitus

 • ühe vanema nõustamine e. individuaalteenus – 70 €
 • kahe või mitme pereliikme nõustamine – 70 €

Supervisioon/ töönõustamine

 • individuaalteenus – 70 €
 • grupiteenus – 150 €

Koolitused KOV- de lastekaitse ja haridusasutuste töötajatele –  70 €

Loovteraapia teenused / 1h
(visuaalkunsti-, muusika- ja liikumisteraapia)

Loovterapeudi

 • individuaalteenus – 70 €
 • kahe või mitme pereliikme nõustamine – 70 €

Mänguteraapia

 • Lapsele – 70 €
 • Lapsevanema nõustamine – 70 €

Logopeedi ja eripedagoogi teenused / 1h

 • individuaalteenus – 70 €            
 • teenus koos hinnangu koostamisega(1,5h) – 70 €

Füsioterapeudi teenus / 1h (laps, täiskasvanu)

 • individuaalteenus – 70 €

Muud nõustamisteenused / 1h

 • Kogemusnõustaja teenus – 70 €
  (abivajava lapse, sh puudega lapse vanemate nõustamine)
 • Õigusalane nõustamine – 70 €
 • Võlanõustamine – 70 €

Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest kindlasti eelnevalt teatada. Vastuvõtule mitte ilumise või vähem kui 24 h etteteatamise korral rakendub kliendile spetsialisti tööaja kompenseerimistasu 30 eurot.