Teenuse osutamise koht: Keskväljak 17, Keila 76605

Täpsem info ja teenusele registreerimine:

E-postiga info@keilark.ee
Telefonil 56 607 792

Täpne info sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse kohta siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Kellele osutame teenust:

 • KOV abivajavad lapse  (sotsiaalne rehabilitatsioon)
 • puude raskusastmega lapsed (sotsiaalne rehabilitatsioon)
 • tööealised psüühikahäirega inimesed (sotsiaalne rehabilitatsioon)
 • tööealised, kellel on osaline töövõime (tööalane rehabilitatsioon)

 NB! Eelisjärjekorras teenindame inimesi, kes elavada Keila linnas ja Lääne-Harju vallas. Seetõttu palume arvestada, et järjekord teenustele võib olla kuni üks aasta.

Teenused, mida osutame:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (rehabilitatsiooniplaani koostamine koos tegevuskavaga)
 • füsioterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • tegevusterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • loovterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • sotsiaaltöötaja individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • eripedagoogi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • logopeedi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • psühholoogi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • kogemusnõustaja individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • õe individuaal- ja perenõustamine

Meeskonnaliikmed Keilas:

Loovterapeudid, psühholoogid

Logopeedid, eripedagoogid

Füsioterapeudid, tegevusterapeudid

Kogemusnõustajad

Õde

Sotsiaaltöötaja