Tööalane rehabilitatsiooni teenus (TRT)

Tööalase rehabilitatsiooniteenust saamist korraldab Töötukassa.

Täpse info leiad siithttps://www.tootukassa.ee/et/vahenenud-toovoime/toovoime-hindamine

Töötukassa hindab tööalase rehabilitatsiooni vajadust ja suunab teenusele vähenenud töövõimega inimesed vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad. Teenus on klientidele tasuta.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on tõsta inimeste töövõimet ja pakkuda paremat võimalust hakkama saamiseks tööturul. Näiteks vajate abi liikumisoskuste parandamisel, abivahendi kasutama õppimisel, psühholoogiliste probleemide lahendamisel. Samuti on võimlaik saada abi inimeselt, kellel on endal samasuguseid puudest tulenevaid kogemusi peres.

MTÜ Keila RK osutab tööalase rehabilitatsiooni teenust sügisest 2016.

Teenusele ootame inimesi, kellel on soov paremini toime tulla oma eluga ja kelle toimetulekuraskusi põhjustavad füüsilised vaevused ja/või erinevad psühholoogilised ning psüühilised seisundid nagu näiteks:

 • meeleolulangus ja depressioon;
 • ärevus, paanika;
 • erinevad sõltuvusprobleemid;
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispekter;
 • muud psühholoogilised probleemid nagu heitumine, madal enesehinnang, enesesüüdistused, hirm muutuste ees, suhtlemisraskused ja konfliktid, sotsiaalne hirm, suhteraskused lähedastega, keeruline toime tulla ebaeduga, puudub jõud ja huvi elu vastu.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse saamiseks vajalikud tegevused:

 1. Võta ühendust Töötukassaga ja lepi kokku aeg eesmärgiga taotleda tööalast rehabilitatsiooni
 2. Töötukassa juhtumikorraldaja hindab sinu teenusevajadust;
 3. Juhtumikorraldaja kaasabil lepid kokku rehabilitatsiooni eesmärgi
 4. Vali endale sobiv teenust osutav asutus
 5. Lepid kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks;
 6. Saad alustada rehabilitatsiooniteenustel osalemisega
 7. Töötukassa kinnitab tegevuskava

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajadusel järgmisi teenuseid:

 • Tegevusterapeudi teenus 
 • Loovterapeudi teenus
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • Psühholoogi teenus
 • Eripedagoogi teenus
 • Logopeedi teenus
 • Füsioterapeudi teenus
 • Kogemusnõustaja teenus
 • Arsti teenus
 • Õe teenus

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis.

Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul kuni ühe aasta. Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 2500 eurot kalendriaastas ning suunamiste kordade arv ei ole piiratud, see tähendab, et teenusel saab nimetatud summa piires osaleda vajadusel ka mitu korda aastas.