Kliendile

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega saab pöörduda MTÜ Keila RK andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@keilatk.ee, tel 56 607 792

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võib pöörduda kaebusega kas Keila Rehabilitatsioonikeskuse andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).