Eripedagoog

Eripedagoog-nõustaja keskendub inimese toetamisele ja arendamisele. Eripedagoog-nõustaja töötab laste ja noortega, kes vajavad personaalset toetust nii sotsiaalsete oskuste õppimisel, akadeemilises õppetegevuses kui kommunikatsioonis. Eripedagoog-nõustaja hindab kliendi/inimese/lapse üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused ning mõtlemisprotsessid). Samuti hindab eripedagoog-nõustaja kliendi/inimese/lapse sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid.

Eripedagoog-nõustaja vastuvõtule tuleks pöörduda, kui on kahtlus, et laps on eakohasest arengust maha jäänud, esineb probleeme õppimises, sotsiaalsetes oskutes ning suhtlemises.

Eripedagoog-nõustaja annab hinnangu ka kliendi õppekavadele, õppemeetoditele ning õppe- ja elukeskonna sobivusele. Koostöös lapse/kliendi tugivõrgustikuga (nt lapsevanematega) aitab eripedagoog-nõustaja leida viisi/lahenduse, kuidas lapse/kliendi eripäradega efektiivsemalt toime tulla ning milliseid abivahendeid vajadusel kasutada.

Eripedagoog saab hinnata abivajajal lapsel ka logopeedilise teenuse vajadust.

Eripedagoogilist tuge pakume nii sotsiaalse kui ka tööalase rehabilitatsiooniteenuse raames. Samuti suunavad meie juurde (logopeedilise) hinnangu saamiseks kohalikud omavalitsused.