Logopeed

Logopeedi töö eesmärk on kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise) parandamine ja/või arendamine.

Lihtsamalt öeldes tegeleb logopeed sellega, et inimene saaks oma mõtte kirjalikult või suuliselt teistele inimestele arusaadavalt edasi anda. Samuti sellega, et inimene mõistaks teiste poolt öeldut või kirjutatut. Juhul, kui kõnet üldse ei ole, tegeleb logopeed mitteverbaalse kommunikatsiooni arendamisega või nõustab last ümbritsevat võrgustikku sobiva suhtlusvahendi (kommunikatsiooni) vahendi leidmisel/välja selgitamisel/andmisel.

Logopeedi abi võib vaja minna alles kõnelema hakkavatel lastel, juba koolis käivatel lastel ning täiskasvanutel.

Logopeedilist tuge pakume nii sotsiaalse kui ka tööalase rehabilitatsiooniteenuse raames. Samuti suunavad meie juurde logopeedilise hinnangu saamiseks kohalikud omavalitsused.