Pereteraapia

Pereteraapia puhul keskendutakse lähedaste inimeste omavahelistele suhetele. Pereteraapia eesmärk on toetada inimeste omavahelist mõistmist, emotsionaalset sidet, konstruktiivset suhtlemist ja lähedust.

Sageli vajavad inimesed tuge, et hakkama saada muutustega, näiteks nagu lapse sünd, lasteaeda-kooli minek, teismelise iga, lahutus jne. Elus ette tulevad arengukriisid võivad esile kutsuda probleeme, näiteks ärevust ja depressiooni, ületöötamist, stressi, toitumishäireid, erinevaid sõltuvusi, lähisuhte vägivalda, seksuaalsusega seotud probleeme, laste ja noorukite psüühilisi, käitumis- ja kooliprobleeme.

Pere on kui võrgustik, mille ühe osa muutumine toob esile muutuse igas liikmes.
Pereterapeut aitab muutustega kohaneda.

  • Pereteraapia toimub vestluse vormis.
  • Ühiselt seatud eesmärgi saavutamiseks kaasatakse teraapiasse olulised lähedased.
  • Muutuste saavutamiseks on oluline läbida teraapia tervikuna. Vajalike kordade arv sõltub püstitatud eesmärgist ja võib varieeruda ühest korrast nädalas kuni ühe korrani kuus.

Pereteraapia seanss pereliikmele 1h/70€

Terapeudid 

Anne-Ly Lutter, anne-ly@teraapiamaja.ee

Ene Vinter-Van Vierssen, ene@teraapiamaja.ee

info@teraapiamaja.ee, tel 56607792