Tantsu- ja liikumisteraapia

Tantsu- ja liikumisteraapia

Tantsu- ja liikumisteraapia eesmärk on siduda omavahel keha ja meel on seotud, omades vastastikku mõjuvat toimet inimese tervises ja heaolus. Tantsu – ja liikumisteraapiat defineeritakse kui liikumise psühhoterapeutilist rakendamist inimese emotsionaalse, kognitiivse, füüsilise ja sotsiaalse integratsiooni edendamiseks ja toetamiseks (American Dance Therapy Association).

Kuna 65-80% inimestevahelisest kommunikatsioonist mitteverbaalne, siis läbi liikumise õpime tundma ennast ja maailma ning väljendame kogetut. Seega ongi tantsu-ja liikumisteraapias terapeutilise protsessis peamiseks vahendiks liikumine, mis tekib turvalises keskkonnas kliendi ja terapeudi koostöö käigus. Lähtudes kliendi konkreetsetest vajadustest, ühendab tantsu – ja liikumisteraapia liikumise, loova eneseväljenduse ja kehateadlikkuse. Uurides ning toetades kliendi liikumisvõimalusi-ja mustreid, soodustab tantsu-ja liikumisteraapia uute mustrite ja võimaluste arengut ning nende rakendumist ellu. Liikumine annab meile võimaluse väljendada seda, mida sõnadesse on raske, või ei saa panna. Siiski on kogemuse sõnaline mõtestamine ja jagamine sageli osaks terapeutilisest seansist.  

Tantsu – ja liikumisteraapiat rakendatakse rehabilitatsioonis (nt ajutrauma, psühhiaatrilised haigused), hariduses (autistlikud ja õpiraskustega lapsed, vagivallaennetus jne), meditsiinis (kroonilised haigused, valu leevendamine) ja vaimse tervisega seotud valdkondades (depression, skisofreenia, ärevushäired, söömishäired, sõltuvushäired jne).

Meie majas saab teraapiat nii sotsiaalse- kui ka tööalase rehabilitatsiooniteenuse raames, samuti üksikteenusena.