Muusikaring väikelastele ja vanematele

Varajase lapsepõlve muusikaring lapsevanematele ja nende 0-3 aastastele väikelastele eesmärgiga kasvatada armastust muusika vastu, toetada vanema-lapse suhet ning aidata kaasa lapse igakülgsele arengule.

Vaata ka