Rehabilitatsiooniteenus kuni 16aastastele

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamine kuni 16aastasele lapsele

Riikliku sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse saamiseks peab olema

 • lapsel tuvastatud puue
 • või on kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist koostanud eelnevalt juhtumiplaani ning tuvastanud abivajaduse rehabilitatsiooniteenuste saamiseks kui abivajav laps.
 • Peale taotluse esitamist, väljastab Sotsiaalkindlustusamet (SKA) riikliku rahastamise ülevõtmise otsuse.
 • suunamisotsus laste puhul kehtib 2 aastat.
 • suunamisotsuse saamise järgselt on vajalik registreerida laps endale lähimasse ja sobivasse rehabilitatsiooniasutusse 60 päeva
 • seejärel lepitakse kokku rehabilitatsiooniplaani koostamise aeg või teenustele tulemise aeg
 • sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste riiklik rahastus lastele kalendriaastas on 2580.- eurot.

Oluline teada

 • Rehabilitatsiooniteenuseid saab osutada seni, kuni kehtib SKA poolt väljastatud suunamisotsus (2 aastat).
 • Kui otsuse tähtaeg hakkab lähenema, tuleb esitada SKA-sse uus suunamisotsuse taotlus.
 • Kui soovid vahetada teenuse osutajat, on vaja samuti SKA-sse uus taotlus esitada.
 • Korduvaks rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ei ole vaja taotlust esitada, kui soovid jätkata samas asutuses teenustel osalemisega.

Kui lapsel on teenuste vahepeal puue lõppenud, aga suunamisotsus rehabilitatsiooniteenustele  kehtib, saab teenustel edasi osaleda kuni suunamisotsuse tähtaja saabumiseni.

Teenused ei katke ka siis, kui lapsel enam puuet tuvastatud ei ole, kuid suunamisotsus veel kehtib.


NB! Eriolukorra tõttu

 • pikendas Sotsiaalkindlustusamet puudega inimestele, kelle puude tuvastamise kestus lõppeb vahemikus 06-31.08.2020, puude tuvastamise kestust ning sotsiaaltoetuse maksmise aega kuni 6 kuud.
 • pikendas Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste otsuseid, mis sattusid vahemikku 03.2020-31.05.2020 kuni 6 kuud. Teenuseid saab kasutada 2020. aasta järelejäänud limiidi ulatuses.

Infot rehabilitatsiooniteenuste kohta leiad ka aadressilt: